niedziela 20 Paź 2019
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style

 

 

  Wszechstronna Wymiana Wiedzy Galeria
   Dojrzewalnia Orląt   
 

 

Umiejętności społeczne

 

 

 

Wiedza w pracy niezbędna  
 

   
   

 

 

   
 

Program Dojrzewalnie Orlą, to działania mające na celu wzmocnienie posiadanych przez młodzież umiejętności społecznych oraz poszerzaniu ich wiedzy niezbędnej w wykonywaniu pracy zawodowej - szczególnie z zakresu ekonomii, ochrony zdrowia, nowoczesnych technologii, bezpieczeństwa informatycznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska naturalnego, prawa...

 
         
..................... 

Dojrzewalnia orląt to treningi, szkolenia i warsztaty dla młodzieży przygotowującej się do startu w dorosłe życie - obejmujące  w zakresie umiejętności społecznych tematykę: przedsiębiorczości i wewnętrznej motywacji do działania, komunikacji, porozumiewania, budowania relacji, pracy zespołowej. Na deficyt w tym obszarze od lat wskazują urzędy pracy - rejestrujące co roku rzesze bezrobotnych absolwentów oraz pracodawcy zatrudniający młodych ludzi, zarówno po studiach jak i po szkołach zawodowych. Sytuacja ta wskazuje na niedomagania systemu kształcenia w tym zakresie .

Praktyka wskazuje, że ludzie dostają pracę dzięki posiadaniu wiedzy i umiejętności zawodowych a tracą ją przez brak umiejętności społecznych. Niezależnie od tego jaką wykonujemy pracę, musimy współpracować z innymi ludźmi, komunikować się z nimi, wypracowywać wspólne stanowisko. Dlatego to, co decyduje o sukcesach zawodowych to umiejętności społeczne, które obejmują m.in.: komunikatywność, wewnętrzną motywację, chęć współpracy, umiejętność radzenia sobie z problemami, pomysłowość, empatię, asertywność. Jest to zbiór tych właśnie umiejętności bez których niemożliwa jest wydajna i skuteczna praca w każdym zespole.

 

Kompetencji społecznych trudno się nauczyć tradycyjnymi metodami typu "siądź i posłuchaj", gdyż decydują o nich podkorowe warstwy mózgu w dużej mierze niezależne od intelektu. Aby nauka była skuteczna zmiany muszą nastąpić w sferze emocji i przekonań. Dlatego na naszych szkoleniach wykłady i prezentacje zajmują ok. 15% czasu, reszta to: ćwiczenia, gry i "zabawy" omawiane następnie przez uczestników, którzy dyskutują i wyciągają samodzielnie wnioski. Gry i zabawy skonstruowane są tak, aby uczestnicy sami doświadczyli, w jaki sposób współpraca, współdziałanie, porozumienie i synergia są dla nich osobiście „opłacalnym” życiowo i zawodowo rozwiązaniem. Zastosowane techniki pozwalają wprowadzić pożądane przez uczestników zmiany w zachowaniach nie tylko na poziomie umiejętności, ale przede wszystkim w sferze przekonań i emocji. Dzięki generowaniu emocji i przeżyć, oraz „prawdziwemu” doświadczaniu, uczestnicy nie tylko nabywają umiejętności, ale także zmieniają ograniczające przekonania na własny temat i na temat otoczenia.
 

 

.....................

 

  ........ 

Sztuka określania celów i planowania
warsztaty coachingowe dla młodzieży -
zapraszamy społeczników i wolontariuszy
5-6 grudni
a 2015
w oddziale Fundacji w Kiełczowie


więcej...
zobacz zdjęcia
 

 

 

 

 

         
         
       
         
......

"Pierwszy krok na rynku pracy"

Warsztaty dla młodzieży 

 

6-8 czerwca 2014 r. w Swarzędzu

 
więcej...

zobacz zdjęcia